Het sociale kredietsysteem is een ambitieus initiatief om een ​​database op te bouwen die het individuele, zakelijke en overheidsgedrag in het hele land in realtime volgt.

Het systeem zal  big data gebruiken om een ​​samenleving met veel vertrouwen op te bouwen waarin individuen en organisaties de wet volgen. Het zal dit doen door aan elke entiteit sociale kredietscores toe te kennen op basis van hun gedrag, die worden vertaald in een verscheidenheid aan beloningen en straffen.

Hoewel de meeste berichtgeving over het sociale-kredietsysteem gericht is op de relatie met individuele burgers, is het ook van toepassing op twee andere groepen. Er is één sociaal kredietsysteem voor burgers, één voor bedrijven en andere organisaties en één voor overheidsfunctionarissen.

In grote lijnen is het belangrijkste doel van het sociale kredietsysteem het bewaken en beoordelen van de betrouwbaarheid van elke groep.

 

Een voorbeeld.

Voor burgers heeft dit meestal betrekking op kredietwaardigheid. Omdat de meeste burgers bijvoorbeeld geen kredietgeschiedenis hebben, is het voor entiteiten zoals banken moeilijk om te beoordelen op wie kan worden vertrouwd om een ​​lening die zij zouden kunnen verstrekken terug te betalen.

Het systeem gaat echter verder dan financiële betrouwbaarheid. Het houdt  de wetsovertredingen van individuen bij en in de toekomst mogelijk ook andere vormen van gedrag.

 

Voor bedrijven is het systeem erop gericht ervoor te zorgen dat zij wet- en regelgeving naleven en op een gepaste en tijdige manier belasting betalen, hoewel ook de kwaliteit van producten en diensten wordt gemeten. Het doel is om een ​​eerlijke, transparante en voorspelbare bedrijfsomgeving te creëren.

 

Het sociale kredietsysteem is iets anders voor overheidsfunctionarissen, die worden beoordeeld op criteria zoals de mate waarin zij opdrachten van de centrale overheid uitvoeren.  In het algemeen streeft het sociale-kredietsysteem van de overheid ernaar dat ambtenaren politiek loyaal, goed presterend en corruptievrij zijn.

 

 

 

Lockdown.   Een overheid heeft QR-codes ingezet in de strijd tegen het coronavirus.

Overheden gebruiken big data uit populaire social media-apps om de bewaking van honderden miljoenen mensen die betrokken zijn bij de coronavirus-epidemie te intensiveren. Iedereen die dan een  kantoorgebouw, winkelcentrum of wooncomplex bezoekt of het openbaar vervoer gebruikt in bepaalde regio's die niet zijn vergrendeld  kan worden gevraagd om een QR-code te scannen met hun telefoon en details over hun reisgeschiedenis en lichaamstemperatuur.

De codes worden gescand bij de ingangen van bijvoorbeeld restaurants. Als uit de QR-code blijkt dat je ziek bent, dan mag je niet naar binnen.

De gegevens worden gecombineerd met het landelijke database/netwerk voor gezichtsherkenning en bewakingscamera's.

 

 

 

https://www.businessinsider.nl/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4/?international=true&r=US

 

 

 

 

Sociaal Kredietsysteem in China.